Xác nhận thanh toán

Bạn chuyển tiền vào số tài khoản:
0651000868495 (Nguyễn Nhật Huy)
Ngân hàng Vietcombank

Nội dung ck: Họ tên + gmail

Sau đó chụp bill gửi qua 
zalo 0368048392 để mình 
gửi khóa học nhé